Därför är jag kritisk

Lulsundsberget
Lulsundsberget

Som ett viktigt inslag i Luleboaffären, har Rikshem åtagit sig att under den kommande sjuårsperioden bygga 560 nya hyreslägenheter i Luleå. Det motsvarar 80 lägenheter per år. Samtidigt förlänger kommunen i ett nytt ägardirektiv tidsfristen för Lulebo att bygga 1000 lägenheter, från fem år till tio år. Lulebo ska nu bygga 100 lägenheter per år mot 200 per år som gällde tidigare.

Avtalet med Rikshem – tillsammans med det nya ägardirektivet till Lulebo – innebär de facto att kravet på hur många lägenheter som ska byggas de kommande åren minskar från 200 till 180 per år. Detta är förvånande eftersom hela affären har motiverats med att det byggs för lite och för långsamt i Luleå.

Att kravet på antalet byggda hyreslägenheter nu minskar i stället för att öka, har aldrig nämnts i diskussionen om Luleboaffären. Detta förvånar säkert många, men det är så det är om man läser den information som kommunen själv gått ut med. Därför står jag fast vid min kritik, även om jag själv har kritiserats för att delta i debatten om Luleboaffären.

Alla siffror i denna sammanställning är hämtade från Luleå kommuns officiella handlingar och källor:

Rikshems åtaganden: ”Rikshem har åtagit sig att bygga minst 560 nya lägenheter under en sjuårsperiod.” (Källa Luleå kommun webbsida, Press- och informationsmaterial 2015-07-10)

Ägardirektiv till Lulebo 2013: ”Ägaren har formulerat ett nytt ägardirektiv som förtydligar och breddar uppdraget. Den uppgift som fått störst uppmärksamhet är målet att bygga 1 000 nya lägenheter under perioden 2014-2019. Det är en ökning jämfört med tidigare plan och för att klara målet är ägaren beredd att förstärka bolagets egna kapital med 50 Mkr.” (Källa Årsredovisning 2013 Lulebo AB)

Nytt ägardirektiv till Lulebo 2015: ”Kommunens ägardirektiv innebär att Lulebo ska bygga 1000 nya lägenheter under perioden 2014-2023.” (Källa Luleå kommun webbsida, Press- och informationsmaterial 2015-07-10)

Se även mitt tidigare inlägg i denna blogg, den 5 juli

Karl Petersen

av Karl Petersen

Hej!

Jag heter Karl Petersen. Mellan 2003 och 2013 var jag Luleås kommunalråd. Nu är jag pensionär och äger förlaget Ordfirman. Förlaget vänder sig till författare från Norrbotten som skriver om musik och kultur. Ordfirman slåss för kulturen.