Om förlaget

Ordfirman är ett förlag som ägs av Karl Petersen. Förlaget ger i första hand ut böcker skrivna av författare från Norrbotten. Genom avtal mellan förlaget och författaren regleras parternas ansvar för bokens finansiering. Förlaget ansvarar för bokens formgivning, boktryck, marknadsföring och lagerhållning. Marknadsföring av böckerna sker genom Ordfirmans hemsida och Facebook.