Luleå 400 år

Köpman Daniel Andersson inbjöd Luleåborna till en fototävling inför firandet av Luleå 400 år. Mer än tusen bilder sändes in. Nu har 400 av dessa blivit boken ”Vackra bilder av ett vackert Luleå 400 år” – en fotobok som skapats av Luleåborna själva.

Boken innehåller ett antal artiklar om Luleås historia. Bland författarna finns professor Staffan Hansson och historiker Roine Viklund, LTU. Major Karin Wilhelmsson. Antikvarie Kaj Bergman mfl.

Boken ges ut av Ordfirman. Redaktör: Daniel Andersson. Foto: Luleåbor. Grafisk form: Amanda Svensson. Idégivare: Per Svensson. 238 sidor. Tryckeri: Luleå Grafiska.

Boken finns att köpas på ICA Kvantum i Luleå och direkt från Ordfirman.

Vid köp från Ordfirman; Swisha 350 kr till 0706051319. Uppge namn och adress. Porto ingår. 

Karl Petersen

av Karl Petersen

Hej!

Jag heter Karl Petersen. Mellan 2003 och 2013 var jag Luleås kommunalråd. Nu är jag pensionär och äger förlaget Ordfirman. Förlaget vänder sig till författare från Norrbotten som skriver om musik och kultur. Ordfirman slåss för kulturen.